Attack on Titan Season 1

Tên khác :

Tấn công người khổng lồ 1

Độ tuổi: 13+
Lượt xem : 4990
Tình trạng : 25 tập Đã hoàn thành
Số tập: 25/25
Năm phát sóng:

Đã cập nhật đến tập 25

Chọn tập để xem: 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
keyboard_arrow_up